สิ่งที่น่าสนใจและวิวัฒนาการของฟุตบอล

football
สิ่งที่น่าสนใจและวิวัฒนาการของฟุตบอล
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

sdouf[ฟุตบอล ( Football ) หรือซอคเก้อร์ ( Soccer ) ซึ่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีผู้คนสนใจมากถึงระดับโลก เป็นการแข่งขันที่มีการเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ประเทศใดเป็นผู้กำเนิดกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงนั้น ไม่อาจที่จะรู้แล้วยืนยันได้อย่างแน่นอน เพราะว่ามีแต่ละชนชาติก็ต่างคนต่างออกมาแย่งกันยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่มีกีฬาชนิดหนึ่งในประเทศอิตาลีกับประเทศฝรั่งเศส ที่มีกีฬาชนิดนี้มีชื่อเรียกคือ จิโอโค ( Gioco Del Calcio ) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซูเลอ ( Soule ) โดยมีลักษณะในการเล่นซึ่งคล้ายกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน แล้วมีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่ากีฬาฟุตบอลถือกำเนิดที่ประเทศของตน ซึ่งข้อนี้ไม่สามารถที่จะยุติได้เลย เพราะหลักฐานที่แท้จริงนั้นยังหาไม่ได้ เพราะฉะนั้นประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานอย่างแท้จริงสามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นที่มีกติกาการแข่งขันที่แน่นอน ซึ่งมีแค่ประเทศเดียวคือประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2431

การพัฒนาของกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเป็นไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของคนในสมัยนี้ ซึ่งต้นกำเนิดของกีฬาตะวันออกไกลจะได้รับอิทธิพลมาจากสงครามครั้งที่สำคัญ ๆ เช่น สงครามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้นำเอา แกลโล โรมัน ( Gello Roman ) และกีฬาต่าง ๆ อีกมากมาย เข้ามาสู่เมืองกอล ( Gaul ) อันเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลในอนาคต และการเล่นฮาร์ปาสตัม ( Harpastum ) นั้นได้มีการดัดแปลงมาเป็นกีฬา ซูเลอ ( Soule )

ขงจื้อนั้นได้กล่าวเกี่ยวกับกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่ใช้ศีรษะและเท้าในสมัยจักรพรรดิ เซิงติ ( Emperor Cneng Ti ) ( ปี32 ก่อนคริสตกาล ) โดยมีการเล่นกีฬาที่คล้ายคลึงกับฟุตบอลซึ่งมีชื่อเรียกว่า ซือ ซู ( Tsu Chu ) โดยมีลักษณะคล้ายฟุตบอลเพราะใช้เท้าเตะลูกหนัง กีฬาชนิดนี้มีความนิยมมากในกลุ่มผู้คนส่วนใหญ่ มีนักประประวัติศาสตร์และประพันธ์ในสมัยก่อนได้ยกย่องผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเพราะกีฬาชนิดนี้ให้เป็นวีรบุรุษของชาติ ซึ่งในสมัยเดียวกันก็มีการเล่นคล้ายคลึงกันกับกีฬาประเภทฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย